Mijn favorieten

Disclaimer

Teksten en foto's op deze site zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de informatie in dit bericht door anderen dan geadresseerde(n) en door hen die niet gerechtigd zijn hiervan kennis te nemen is verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij u de afzender daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht onverwijld te vernietigen. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Ook staan wij er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden). Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd.
Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.